Saurida stovėjimo aištelės | Saurida įmonių grupė

Sunkvežimių stovėjimo aikštelė Neveronyse, Kauno r.

Sunkvežimių stovėjimo aikštelė įsikūrusi Martinavos g. 1, Neveronyse, Kauno r. “Saurida” degalinėje. Norint sudaryti ilgalaikę stovėjimo aikštelės naudojimo sutartį, prašome susisiekti tel. nr.: +370 604 16 036, sudarius sutartį atsiskaityti už aikštelės paslaugą galėsite jums suteikta “Saurida” kliento kortele.

Taisyklės

Kainininkas

Transporto stovėjimo aikštelės paslauga “Saurida” degalinių teritorijoje yra mokama. Pastačius transporto priemonę ir atsižvelgiant į numatomą jos stovėjimo trukmę, apmokėjimas turi būti atliekamas nedelsiant degalinės kasoje. Sumokėjus nustatyto dydžio mokestį už transporto priemonės stovėjimą, mokėjimo kvitas, įrodantis atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, turi būti padėtas matomoje vietoje ant transporto priemonės prietaisų skydelio už priekinio stiklo, kad iš lauko būtų įmanoma identifikuoti mokėjimo kvite nurodytą informaciją.

Taisyklės