Suskystintų dujų tinklai | Saurida

DUJŲ AVARINĖ TARNYBA

Mažeikių miesto dujų avarinės tarnybos telefonai: 04,  +370 443 50004

Tarnybos telefonas, veikiantis visą parą  + 370 614 52004

Mažeikių suskystintų dujų tinklai

Nuo 2006 metų rugsėjo mėn. UAB „Saurida“  nuosavybės teise valdo Mažeikių suskystintų dujų tinklą.

Bendrovė klientams pateikia aukščiausios kokybės suskystintas naftos dujas, atitinkančias visus nustatytus Europos Sąjungos standartus bei užtikrina saugų jų tiekimą.

Mažeikių miesto dujų tinklo ilgis yra didesnis nei 30 km. Mieste įrengti 32 grupiniai dujų įrenginiai, prie kurių yra prijungti 324 daugiabučiai namai, daugiau nei 12000 buitinių vartotojų. Sparčiai didėja privačių namų vartotojų, naudojančių dujas buitinėms ir šildymo reikmėms. Visą suskystintų dujų tinklą prižiūri specializuota dujų tarnyba, greitai reaguojanti bei sprendžianti iškilusias avarines situacijas.

Šildymas suskystintomis naftos dujomis tai vienas patogiausių, ekologiškiausių bei ekonomiškiausių šildymo būdų. Jis rekomenduojamas naudoti pramonės sektoriuje,  daugiabučiams ir individualiems namams šildyti bei maistui gaminti.

Dujų tiekimo priežiūros ir avarinė tarnyba Mažeikių mieste

UAB „Saurida“ avarinė tarnyba atlieka:

  • vidaus dujotiekių, dujas deginančių įrenginių ir buitinių dujų prietaisų gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose techninį patikrinimą ir remontą;
  • individualių balioninių įrenginių techninį aptarnavimą;
  • dujinių viryklių techninį aptarnavimą ir remontą;
  • dujinių srovių vandens šildytuvų techninį aptarnavimą ir remontą;
  • dujų paleidimą į lauko ir vidaus dujotiekius, dujinių prietaisų reguliavimą;
  • dujų skaitiklio montavimą, techninį aptarnavimą, remontą ir patikrą.

Mažeikių miesto dujų avarinės tarnybos tel. 04, + 370 614 52004, +370 443 50004

Kadangi suskystintos naftos dujos (SND) yra bekvapės ir bespalvės dujos, tai saugumo sumetimais į jas yra pilama cheminis priedas merkaptanas, suteikiantis dujoms skiriamąjį ir nemalonų kvapą, dėl kurio lengvai galima užuosti net mažiausią nutekėjimą.

Tarifai ir kainos

UAB „SAURIDA“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos nustatomos, vadovaudamiesi VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS nutarimu.

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO nuo 2023 m. gruodžio 2 d.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui                   2023-11-09 Nr. 195- 23

UAB „Elotus“ direktoriui

UAB „Tavo pastogė“ direktoriui

Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams

Mažeikių miesto dujų vartotojams

 

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO

Vadovaujantis VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS nutarimu 2023 m. spalio 31 d. Nr. O3E-1620 „ Dėl UAB „SAURIDA“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų (toliau SND) kainų nustatymo“, pranešame, kad nuo 2023 m. gruodžio 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų SND kainos.

 

Kaina su PVM (EUR)

Kintamoji kainos dalis

mokama kiekvieną mėnesį už suvartotą dujų kiekį

3,17 EUR/ m3

Pastovioji kainos dalis

mokama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto dujų kiekio

6,00 EUR/mėn.

Pagal normą neturintiems dujų skaitiklių

Dujinė viryklė (maisto ruošimui), kai karštas vanduo į butą tiekiamas centralizuotai. Vienam žmogui 3,7 m3.

11,73 EUR/mėn.

Pagal normą neturintiems dujų skaitiklių

Dujinė viryklė (maisto ruošimui ir vandens šildymui), kai karštas vanduo į butą netiekiamas. Vienam žmogui 6,3 m3 .

19,97 EUR/mėn.

Nauja kaina atsiskaitoma už 2023 m. gruodžio mėnesį ir vėliau suvartotas dujas. Atsiskaitymas prasideda nuo 2024 m. sausio mėnesio. Komisijos patvirtintos centralizuotai tiekiamų SND kainos galioja 1 metus.

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO nuo 2022 m. gruodžio 2 d.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui                   2022-11-10 Nr. 181- 22

UAB „Elotus“ direktoriui

UAB „Tavo pastogė“ direktoriui

Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams

Mažeikių miesto dujų vartotojams

 

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO

Vadovaujantis VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS nutarimu 2022 m. spalio 31 d. Nr. O3E-1481 „ Dėl UAB „SAURIDA“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų (toliau SND) kainų nustatymo“, pranešame, kad nuo 2022 m. gruodžio 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų SND kainos.

 

Kaina su PVM (EUR)

Kintamoji kainos dalis

mokama kiekvieną mėnesį už suvartotą dujų kiekį

3,59 EUR/ m3

Pastovioji kainos dalis

mokama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto dujų kiekio

5,65 EUR/mėn.

Pagal normą neturintiems dujų skaitiklių

Dujinė viryklė (maisto ruošimui), kai karštas vanduo į butą tiekiamas centralizuotai. Vienam žmogui 3,7 m3.

13,30 EUR/mėn.

Pagal normą neturintiems dujų skaitiklių

Dujinė viryklė (maisto ruošimui ir vandens šildymui), kai karštas vanduo į butą netiekiamas. Vienam žmogui 6,3 m3 .

22,64 EUR/mėn.

Nauja kaina atsiskaitoma už 2022 m. gruodžio mėnesį ir vėliau suvartotas dujas. Atsiskaitymas prasideda nuo 2023 m. sausio mėnesio. Komisijos patvirtintos centralizuotai tiekiamų SND kainos galioja 1 metus.

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO nuo 2021 m. gruodžio 2 d.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui                   2021-11-09 Nr. 113-12

UAB „Elotus“ direktoriui

UAB „Tavo pastogė“ direktoriui

Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams

Mažeikių miesto dujų vartotojams

  

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO

Vadovaujantis VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS nutarimu 2021 m. spalio 29 d. Nr. O3E-1422 „ Dėl UAB „SAURIDA“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų (toliau SND) kainų nustatymo“, pranešame, kad nuo 2021 m. gruodžio 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų SND kainos.

 

 

Kaina su PVM (EUR)

Kintamoji kainos dalis

mokama kiekvieną mėnesį už suvartotą dujų kiekį

2,69 EUR/ m3

Pastovioji kainos dalis

mokama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto dujų kiekio

5,48 EUR/mėn.

Pagal normą neturintiems dujų skaitiklių

Dujinė viryklė (maisto ruošimui), kai karštas vanduo į butą tiekiamas centralizuotai. Vienam žmogui 3,7 m3.

9,94 EUR/mėn.

Pagal normą neturintiems dujų skaitiklių

Dujinė viryklė (maisto ruošimui ir vandens šildymui), kai karštas vanduo į butą netiekiamas. Vienam žmogui 6,3 m3 .

16,92 EUR/mėn.

Nauja kaina atsiskaitoma už 2021 m. gruodžio mėnesį ir vėliau suvartotas dujas. Atsiskaitymas prasideda nuo 2022 m. sausio mėnesio. Komisijos patvirtintos centralizuotai tiekiamų SND kainos galioja 1 metus.

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO nuo 2020 m. gruodžio 2 d.

2020-11-09 Nr. 92-20

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui                   

UAB „Elotus“ direktoriui

UAB „Tavo pastogė“ direktoriui

Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams

Mažeikių miesto dujų vartotojams

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO

Vadovaujantis VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS nutarimu 2020 m. spalio 30 d. Nr. O3E-1051 „Dėl UAB „SAURIDA“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo“, pranešame, kad nuo 2020 m. gruodžio 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos.

 

Kaina su PVM (EUR)

Kintamoji kainos dalis
mokama kiekvieną mėnesį už suvartojamą dujų kiekį.

2,08 EUR/ m3

Pastovioji kainos dalis
mokama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto dujų kiekio.

5,08 EUR/mėn.

Pagal normą neturintiems dujų skaitiklių
Dujinė viryklė (maisto ruošimui), kai karštas vanduo į butą tiekiamas centralizuotai. Vienam žmogui 3,7 m3.

7,70 EUR/mėn.

Pagal normą neturintiems dujų skaitiklių
Dujinė viryklė (maisto ruošimui ir vandens šildymui), kai karštas vanduo į butą netiekiamas. Vienam žmogui 6,3 m3.

13,11 EUR/mėn.

Nauja kaina atsiskaitoma už 2020 m. gruodžio mėnesį ir vėliau suvartotas dujas. Atsiskaitymas prasideda nuo 2021 m. sausio mėnesio. Komisijos patvirtintos centralizuotai tiekiamų SND kainos galioja 1 metus.

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO nuo 2019 m. gruodžio 2 d.

2019-11-13 Nr. 128-19

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui                   

UAB „Elotus“ direktoriui

UAB „Tavo pastogė“ direktoriui

Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams

Mažeikių miesto dujų vartotojams

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO

Vadovaujantis VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS nutarimu 2019 m. spalio 22 d. Nr. O3E-663 „ Dėl UAB „SAURIDA“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo“, pranešame, kad nuo 2019 m. gruodžio 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos.

 

Kaina be PVM

(EUR)

Kaina su PVM

(EUR)

Kintamoji kainos dalis

1,68 EUR/m3

2,03 EUR/ m3

Pastovioji kainos dalis

3,51 EUR/mėn.

4,25 EUR/mėn.

Komisijos patvirtintos centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos galioja 1 metus.

Pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 str. pakeitimo įstatymą, nuo 2009 m. rugsėjo 1 dienos nustatytas prie prekės, paslaugos kainos pridedamas standartinis PVM tarifas – 21 procentas.

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO nuo 2018 m. gruodžio 2 d.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui                    2018-11-07 Nr. 152-18             

UAB „Mažeikių butų ūkis“ direktoriui

UAB „Tavo pastogė“ direktoriui

Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams

Mažeikių miesto dujų vartotojams

 Vadovaujantis VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS nutarimu 2018 m. spalio 25 d. Nr. O3E-347 „ Dėl UAB „SAURIDA“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo“, pranešame, kad nuo 2018 m. gruodžio 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos.

 

Kaina be PVM

(EUR)

Kaina su PVM

(EUR)

Kintamoji kainos dalis

2,00 EUR/m3

2,42 EUR/ m3

Pastovioji kainos dalis

3,13 EUR/mėn.

3,79 EUR/mėn.

Komisijos patvirtintos centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos galioja 1 metus.

Pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 str. pakeitimo įstatymą, nuo 2009 m. rugsėjo 1 dienos nustatytas prie prekės, paslaugos kainos pridedamas standartinis PVM tarifas – 21 procentas.

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO nuo 2017 m. gruodžio 2 d.

Mažeikių rajono savivaldybės admininistracijos direktoriui                   2017-11-03 Nr. 89-17

UAB „Mažeikių butų ūkis“ direktoriui

UAB „Tavo pastogė“ direktoriui

Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams

Mažeikių miesto dujų vartotojams

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO

Vadovaujantis VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS nutarimu 2017 m. spalio 30 d. Nr. O3E-467 „ Dėl UAB „SAURIDA“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo“, pranešame, kad nuo 2017 m. gruodžio 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos.

 

Kaina be PVM

(EUR)

Kaina su PVM

(EUR)

Kintamoji kainos dalis

1,52 EUR/m3

1,84 EUR/ m3

Pastovioji kainos dalis

2,98 EUR/mėn.

3,61 EUR/mėn.

Komisijos patvirtintos centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos galioja 1 metus.

Pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 str. pakeitimo įstatymą, nuo 2009 m. rugsėjo 1 dienos nustatytas prie prekės, paslaugos kainos pridedamas standartinis PVM tarifas – 21 procentas.

 

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO nuo 2016 m. gruodžio 2 d.

Mažeikių rajono savivaldybės admininistracijos direktoriui                   2016-11-04 Nr. 88-16

UAB „Mažeikių butų ūkis“ direktoriui

UAB „Tavo pastogė“ direktoriui

Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams

Mažeikių miesto dujų vartotojams

Vadovaujantis VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS nutarimu 2016 m. spalio 28 d. Nr. O3-337 „ Dėl UAB „SAURIDA“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo“, pranešame, kad nuo 2016 m. gruodžio 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos.

 

Kaina be PVM

(EUR)

Kaina su PVM

(EUR)

Kintamoji kainos dalis

1,55 EUR/m3

1,88 EUR/ m3

Pastovioji kainos dalis

2,30 EUR/mėn.

2,78 EUR/mėn.

Komisijos patvirtintos centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos galioja 1 metus.

Pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 str. pakeitimo įstatymą, nuo 2009 m. rugsėjo 1 dienos nustatytas prie prekės, paslaugos kainos pridedamas standartinis PVM tarifas – 21 procentas.

Pranešimas Mažeikių miesto gyventojams dėl įkainių pasikeitimo nuo 2015 12 02

Vadovaujantis VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS nutarimu 2015 m. spalio 30 d. Nr. O3-583 „ Dėl UAB „SAURIDA“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo“, pranešame, kad nuo 2015 m. gruodžio 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos.

 

Kaina be PVM (EUR)

Kaina su PVM (EUR)

Kintamoji kainos dalis

1,04 EUR/mėn.

1,26 EUR/mėn.

Pastovioji kainos dalis

2,08 EUR/mėn.

2,52 EUR/mėn.

Komisijos patvirtintos centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos galioja 1 metus.

Pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 str. pakeitimo įstatymą, nuo 2009 m. rugsėjo 1 dienos nustatytas prie prekės, paslaugos kainos pridedamas standartinis PVM tarifas – 21 procentas.

Pranešimas dėl centralizuotai tiekiamų dujų vartotojams suskystintų naftos dujų įkainių dydžių litais ir eurais

Mažeikių rajono savivaldybės admininistracijos direktoriui                   2014-08-18 Nr. 75-14

UAB „Mažeikių butų ūkis“ direktoriui

Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams

Mažeikių miesto dujų vartotojams

 DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ DUJŲ VARTOTOJAMS  SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ĮKAINIŲ DYDŽIŲ LITAIS IR EURAIS

Vykdant Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikos įstatymo nuostatas, pranešame, kad UAB „Saurida“ centralizuotai tiekiamų dujų vartotojams suskystintų naftos dujų įkainiai litais ir eurais sudaro:

 

Kaina be
PVM

(Lt)

Kaina be

PVM

(EUR)

Kaina su
PVM
(Lt)

Kaina su

PVM

(EUR)

Kintamoji kainos dalis

5,78 Lt/m3

1,67 EUR/mėn.

6,99 Lt/m3

2,02 EUR/mėn.

Pastovioji kainos dalis

10,74 Lt/mėn.

3,11 EUR/mėn.

13,00 Lt/mėn.

3,77 EUR/mėn.

Pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 str. pakeitimo įstatymą, nuo 2009 m. rugsėjo 1 dienos nustatytas prie prekės, paslaugos kainos pridedamas standartinis PVM tarifas 21 procentas.

Pranešimas Mažeikių miesto gyventojams dėl įkainių pasikeitimo nuo 2014 12 02

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO

Vadovaujantis VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS nutarimu 2014 m. spalio 30 d. Nr. O3-880 „ Dėl UAB „SAURIDA“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo“, pranešame, kad nuo 2014 m. gruodžio 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos.

 

 Kaina be PVM (Lt)

 Kaina be PVM (EUR)

 Kaina su PVM (Lt)

 Kaina su PVM (EUR)

 Kintamoji kainos dalis

 5.61 Lt/m3

 1.62 EUR/m3

 6,79 Lt/m3

 1,96 EUR/m3

 Pastovioji kainos dalis

 10.41 Lt/mėn.

 3.01 EUR/mėn.

 12,60 Lt/mėn.

 3,64 EUR/mėn.

Komisijos patvirtintos centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos galioja 1 metus.

Pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 str. pakeitimo įstatymą, nuo 2009 m. rugsėjo 1 dienos nustatytas prie prekės, paslaugos kainos pridedamas standartinis PVM tarifas 21 procentas.

Pranešimas Mažeikių miesto gyventojams dėl įkainių pasikeitimo nuo 2013 12 02

Vadovaujantis VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS nutarimu 2013 m. spalio 24 d. Nr. O3-650 „ Dėl UAB „SAURIDA“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo“, pranešame, kad nuo 2013 m. gruodžio 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos.

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Pastovioji kainos dalis

10,74 Lt/mėn.

13,00 Lt/mėn.

Kintamoji kainos dalis

             5,78 Lt/m3                      6,99 Lt/m3

Komisijos patvirtintos centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos galioja 1 metus.

Pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 str. pakeitimo įstatymą, nuo 2009 m. rugsėjo 1 dienos nustatytas prie prekės, paslaugos kainos pridedamas standartinis PVM tarifas 21 procentas.

Pranešimas Mažeikių miesto gyventojams dėl įkainių pasikeitimo 2012

 

DĖL ĮKAINIŲ PASIKEITIMO

2012 m.  lapkričio 01 d.

Pranešame, kad nuo 2012 m. gruodžio mėn. 1 d. UAB „Saurida“ keičia pastoviosios kainos dalies mokesčio įkainius Mažeikių miesto dujų vartotojams.

 UAB „Saurida“ patvirtinti įkainiai Mažeikių miesto dujų vartotojams

 

Kaina be PVM

Kaina su 21% PVM

Pastovioji kainos dalis

15,00 Lt

18,15 Lt

Dujos naudojamos valgio gamybai,  kaina už 1 kub.m.

8,80 Lt

10,65 Lt

Dujos naudojamos šildymui,

 kaina už 1 kub.m.

5,42 Lt

6,56 Lt

Dujos pagal normą, kai nėra įrengta apskaitos prietaisų

32,56 Lt

39,40 Lt

Mažeikių miesto daugiabučių namų buitinių dujų vartotojų dėmesiui

 

UAB „Saurida“, siekdama užtikrinti Mažeikių m. buitinių dujų vartotojų saugumą, informuoja, jog daugiabučių namų gyventojai, atsijungę nuo centralizuoto dujų tiekimo bei buitinių reikmių tenkinimui toliau naudojantys dujomis užpildytus balionus, pažeidinėja įstatymus. Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (STR 2.08.01.2004 „Dujų sistemos pastatuose“, Žin., 2004, Nr. 21-653; „Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės“, Žin., 2008, Nr. 85-3337), yra draudžiama įrengti, keisti, naudoti dujomis užpildytus balionus aukštesniuose kaip dviejų aukštų gyvenamosios paskirties pastatuose.
Pranešame, jog Mažeikių m. daugiabučių namų gyventojai, buitinėms reikmėms tenkinti, naudojantys dujomis užpildytus balionus, yra asmeniškai atsakingi už saugų dujų naudojimą, tinkamą jiems priklausančios dujinės sistemos eksploataciją bei jos sandarumą, savalaikį pastebėtų dujinės sistemos gedimų šalinimą ir pan. Deja, galimas šių gyventojų nerūpestingumas ir neatidumas bei reikiamų žinių, eksploatuojant dujomis užpildytus balionus ir dujinę sistemą, trūkumas negali užtikrinti saugumo kitiems daugiabučio namo gyventojams, jų sveikatai ir turtui. Dujų nuotėkis iš buitinio dujų baliono ir/ar nesandarios netvarkingos dujinės sistemos gali sukelti sprogimą, o tuo pačiu ir gaisrą, dėl ko, nukentės ne tik šios nelaimės kaltininkas, bet ir kiti nieko dėti daugiabučio namo gyventojai ir jų turtas. Be to, žinant dujų sprogimo galimas pasekmes, tokių nelaimių metu nepataisoma žala gali būti padaryta ne tik turtui, bet ir gyventojų sveikatai ir/ar jų gyvybei.
Todėl, UAB „Saurida“, besirūpindama buitinių dujų vartotojų gyventojų saugumu bei siekdama užkirsti kelią galimoms nelaimėms, prašo informuoti dujų tiekėją UAB „Saurida“ el. paštu info@saurida.lt ir/ar tel. (8 443) 95288 dėl pastebėtų dujomis užpildytų balionų naudojimo Mažeikių m. daugiabučiuose namuose, kuriuose yra įvestas centralizuotas dujų tiekimas. UAB „Saurida“ gautą informaciją perduos atitinkamoms LR institucijoms, prašydama imtis veiksmų pašalinant LR teisės aktų pažeidimus bei užtikrinant kitų daugiabučio namo gyventojų saugumą.
Dėkojame už Jūsų supratingumą.