Aptarnavimas ir priežiūra | Saurida įmonių grupė

Garantinis aptarnavimas ir priežiūra

 

 

Dujinio šildymo sistemą sudaro išorinis dujų tiekimo įrenginys, sujungtas su vidaus patalpose įrengtu dujiniu katilu bei automatiniu valdymo moduliu. Tobulai tarpusavyje suderinti įrenginiai efektyviai naudoja kurą, išskirdami maksimalų šilumos kiekį jūsų namuose.

Norint, kad šie gaminiai ilgai tarnautų – reikia tinkamai juos prižiūrėti, atlikti kasmetinę profilaktinę dujų tiekimo sistemos diagnostiką.

Dujų tiekimo sistemos gedimai pasitaiko labai retai, tačiau kartais dėl smulkių gedimų gali sutrikti sklandus dujų tiekimo sistemos veikimas.

Jei pastebėjote, kad dujų tiekimo sistema veikia kitaip nei įprastai, perskaitykite žemiau pateiktą informaciją apie dažniausiai pasitaikančius  sistemos veikimo trikdžius

Dujų tiekimo sistemos įrenginiui suteikiamas 12 mėnesių trukmės garantinis laikotarpis, įsigijusiam gaminį iš UAB SAURIDA ar įgalioto atstovo. Garantinis laikotarpis įsigalioja nuo gaminio pirkimo datos. Garantija taikoma tik jei sistema buvo naudojama pagal paskirtį, laikantis visų vartotojo vadove pateiktų instrukcijų, techninėje specifikacijoje nustatytų sąlygų. Garantija netaikoma, jei sistema buvo paveikta mechaniškai, cheminių medžiagų, ekstremalių aplinkos veiksnių ar kitokių „force majeure“ veiksnių. Garantija netaikoma, jei buvo atliktas bet koks savarankiškas remontas ar pakeitimai.

Dujų tiekimo sistemos profilaktinis patikrinimas - diagnostika

Dujų tiekimo sistema nesustodama dirba  ištisus metus šildydama vandenį, o šaltuoju sezonu  -tiekdama  dujas katilui šilumai namuose gaminti. Dujų tiekimo sistema sudaryta iš keleto  įrenginių, kurie sujungti į vieną sistemą, efektyviai tiekia dujas į dujinį katilą.  Tam, kad būtų užtikrintas sklandus dujų tiekimo sistemos veikimas,  rekomenduojame kas metus  atlikti sistemos profilaktinės patikros darbus.

Saurida specialistas atlieka sistemos diagnostiką kliento namuose. Diagnostikos  metu kruopščiai patikrinami dujų tiekimo sistemos įrenginiai ir jų sujungimas tarpusavyje, rastas klaidas ar smulkius gedimus meistras iš karto pašalina.

Mūsų patirtis rodo kad dujų tiekimo sistemos gedimai išaiškėja techninės diagnostikos metu ir  90 % gedimų yra greitai  pašalinami be reikšmingų investicijų. Dar 8-9 % gedimų pašalinami elementų valymu, reguliavimu, paveržimu, tepimu. Tik 1-2 % gedimų reikalauja didesnio remonto ar senų detalių pakeitimu naujomis. 

Registracija

Diagnostikos metu atliekama:

  • Lanksčių dujų tiekimo žarnų būklės vertinimas, srieginių sujungimų su dujų balionais, ventiliais, kolektoriumi sandarumo tikrinimas.
  • Automatinio dujų perjungėjo GOK vizualus techninės būklės vertinimas ir veikimo tikrinimas
  • Dujų reduktoriaus vizualus techninės būklės vertinimas.
  • Automatinio dujų atkirtos vožtuvo tikrinimas ir techninės būklės vertinimas.
  • Dujų nuotėkio detektoriaus testavimas.
  • GSM modulio diagnostika ir programinės įrangos atnaujinimas.
  • Kitų  įrenginių  testavimai bei vertinimai, tam, kad sistema veiktų sklandžiai ir ekonomiškai.

Laiku nediagnozavus gedimų ir nepašalinus  įrangos pažeidimų  galimi dujų  nuotėkiai, netikslingas dujų suvartojimas, kitaip tariant „dujų paleidimas į orą“.

Dabar pats geriausias laikas registruotis internetu DTS diagnostikai

Juk  nesinori  nemalonių staigmenų pačiame šildymo sezono įkarštyje?

Laiku atlikta sistemos diagnostika ir pašalinti gedimai užtikrina sklandų ir ekonomišką dujų tiekimo sistemos veikimą ištisus metus.

Į iškilusius klausimus mielai atsakysime telefonu +37068081817

 

Registracija DTS diagnostika

Smulkūs gedimai, trikdantys sklandų dujų tiekimo sistemos veikimą:

1. NEVEIKIA GSM MODULIS. Įsitikinkite ar nenutrūkęs elektros tiekimas, ar nėra pažeistas elektros kabelis.
2. NUOTOLINIO INDIKATORIAUS DAVIKLIO GEDIMAS. Įsitikinkite, ar teisingai uždėtas ir prijungtas nuotolinio indikatoriaus daviklis ant automatinio perjungimo vožtuvo. 
3. AUTOMATINIO PERJUNGIMO VOŽTUVO GEDIMAS. Jei įtariate, kad sutrikęs dujų tiekimas iš vienos ar kitos dujų balionų grupės – kreipkitės į gamintoją arba jus aptarnaujančią įmonę.
4. MAŽASLĖGIO REGULIATORIAUS-REDUKTORIAUS GEDIMAS Jei įtariate, kad sutrikęs dujų tiekimas iš vienos, ar kitos dujų balionų grupės – kreipkitės į gamintoją arba jus aptarnaujančią įmonę. 
5. DUJŲ NUOTĖKIS PER SRIEGINIUS SUJUNGIMUS. Įsitikinkite, ar tikrai yra dujų nuotėkis, pasinaudodami aerozoliniu dujų nuotėkio detektoriumi papurkšdami srieginius sujungimus. Jei yra dujų praleidimas – švelniai paveržkite srieginius sujungimus su tam skirtais įrankiais. Jei praleidimas išlieka, pakeiskite tarpines, esančias srieginiame sujungime.
6. ŽARNŲ IŠSISANDARINIMAS. Įsitikinkite, ar tikrai yra dujų nuotėkis, pasinaudodami aerozoliniu dujų nuotėkio detektoriumi, apipurkšdami žarnas. Jei yra dujų praleidimas – kreipkitės į gamintoją ar jus aptarnaujančią įmonę dėl žarnų pakeitimo.
7. ŽARNŲ UŽLENKIMAS. Patikrinkite, ar ne pernelyg įtemptos žarnų linijos, ar nėra per stipraus užlenkimo, ar kampinės deformacijos.
8. DUJINIO KATILO VEIKIMO SUTRIKIMAS. Dėl dujinio katilo garantinės priežiūros kreipkitės į katilus aptarnaujančią įmonę, kurios kontaktiniai duomenys  nurodyti prietaiso  serviso knygutėje.

Jei savarankiškai išspręsti problemos nepavyko –  registruokite gedimą

Darbo priemonės ir įrengimai gali būti savarankiškai valdomi tik pilnamečių asmenų, kurie yra pajėgūs ir turi atitinkančių žinių bei įgūdžių minėtiems veiksmams atlikti.

Gedimų registracija

Jei pastebėjote, kad dujų tiekimo sistema veikia kitaip nei įprastai perskaitykite informaciją apie smulkius gedimus, kuriuos galima savarankiškai pašalinti patikrinus sistemą.

Jei gedimo pašalinti nepavyko –  užregistruokite žemiau esančios anketoje. 
Susisieksime su jumis per 1–2 darbo dienas.

Skubiais atvejais skambinkite telefonu +37068081817

Gedimų registracija